Aylık arşivler: Nisan 2011

Linq anlam karmaşası

Linq, LinqToSql, Entity Framework gibi terimler ile yeni karşılaşanlar bir miktar anlam karmaşası içine düşebiliyorlar.Mağlum Microsoft sağ olsun bize her gün yeni oyuncaklar veriyor. Bir basit dizi ile ilgili işlem üzerine gelen bir soruda: “Burada Linq kullanın hızlıca halledin” dediğimde “artık geliştirilmiyormuş.” diye cevap alabiliyorum. İyi de bahsi geçen “LinqToSql” için havada uçuşan sözler. Linq farklı bir şey.

Somutlaştırarak basitçe anlatmaya çalışacağım.

Linq: Bir sorgu dilidir, soyuttur. Bunu Türkçe,Almanca,Fransızca gibi dillere benzetebilirsiniz. Tekil kullanıldığında genellikle LinqToObjects’den bahsediliyordur :D

LinqToSql: Linq dili ile yönetilebilen MsSql üzerinde çalışan bir çeşit ORM çözümüdür.

EntityFramework : Entity olarak tanımlanan her tür kaynak üzerinde çalışan bir ORM çözümüdür.

LinqToXML : Xml dosyalarının üzerinde Linq ile işlem yapılmasını için bir sağlayıcıdır.

LinqToGoogle: Google üzerinde Linq ile işlem yapılmasını sağlayan bir sağlayıcıdır.

LinqToxxxxxx: xxxxxx yerine gelecek herhangi bir şey için linq ile işlemler yapılmasını sağlayan sağlayıcıdır.

LinqToSql , Linq dilinden anlayan yüzlerce sağlayıcıdan yalnızca birisidir.