String Interning Kavramı Hakkında

Öncelikle bu yazıyı kavramak için immutable tiplerin bilinmesi gerekecektir. Okumadıysanız ilgili yazıma ve diğer kaynaklara bakmanızı tavsiye ederim.

Muhtemelen aşağıdaki gibi bir kod görmüşsünüzdür:

private string isim = string.Empty;

Aynı kod şu şekilde de yazılabilirdi:

private string isim = "";

ama yazılmamış. Peki ama neden?

Bu kodu gördüğünüzde akla ilk olarak boş _string_in farklı platformlarda farklı değerler aldığı gelebilir. Fakat durum böyle olsaydı tıpkı yeni satır karakteri gibi System.Environment sınıfının altında veya sisteme özel olduğunu belirten başka bir şekilde tanımlanmış olması gerekirdi. Yani bu tahmin yanlıştır.
Daha fazla tahmin ile sizi uğraştıracak değilim. Burada amaçlanan uyum veya kodun daha güzel görünmesi vb. değil, amaç kısaca .net 2.0 öncesinde performans artışı ve gereksiz bellek kullanımını azaltmayı sağlamaktır.
Her şeyin toz bulutu olduğu duruma dönelim ve .net dünyasında iki nesnenin eşit olup olmadığını karşılaştırmak isteyelim. Bu karşılaştırmayı hem bir referans türü hem de bir değer türü ile ayrı ayrı yapacak şu kodları yazmış olalım:

class Program
{

  internal class ReferansTur
  {
    public int Sayi { get; set; }
  }

  internal struct DegerTur
  {
    public int Sayi { get; set; }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    var a = new ReferansTur {Sayi = 4};
    var b = new ReferansTur {Sayi = 4};
    Console.WriteLine(object.Equals(a, b));
    Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a, b));
    Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a, a));

    var x = new DegerTur {Sayi = 4};
    var y = new DegerTur {Sayi = 4};
    Console.WriteLine(object.Equals(x,y));
    Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(x, y));
    Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(x, x));

    Console.ReadKey();
  }
}

Bu işlemin sonucu:

False // object.Equals(a, b)
False // object.ReferenceEquals(a, b)
True // object.ReferenceEquals(a, a)

True // object.Equals(x,y)
False // object.ReferenceEquals(x, y)
False // object.ReferenceEquals(x, x)

Birinci karşılaştırma false sonucunu vermiştir. Çünkü referans türlerinde siz eşitliğin nasıl olacağını tanımlamadığınız sürece aslında eşitlik karşılaştırması iki nesnenin heap bellek adreslerinin eşit olup olmadığına göre yapılır. Yani aslında arka planda ReferenceEquals çağrılır.
İkinci karşılaştırma false dur. Çünkü bu iki nesne referans türü oldukları için new ile bellekte farklı alanlardadır.
Üçüncü karşılaştırmada a nın hedef bellek adresi a'ya eşit mi diye bakıldığında aynı sonucu vereceğinden true sonucu gelmektedir.
Dördüncü karşılaştırmada değer türlerine geçiyoruz. Bu iki nesne stack üzerinde farklı yerlerde de olsa değer türleri özelliklerinin tek tek bir birine eşit olup olmamalarına göre eşitlik kontrolü yapılır. Minik performans iyileştirmelerinde özelliklerin tanım sırası bu sebeple önemlidir.
Dördüncü ve beşinci karşılaştırmalarda ise nesnenin kendisi dahi verilse referansların eşit olmadığını görüyorsunuz. Zaten elimizdekiler değer türüydü doğal olarak bir referansları da yok. Ama burada false sonucunun gelmesinin temel sebebi ReferenceEquals methodunun parameterlerinin türünün object olmasından kaynaklanıyor. Burada bir kapalı boxing işlemi gerçekleşiyor ve iki object türünden yeni nesne oluşuyor ve ikinci karşılaştırmadaki durumun aynısı oluşuyor.

Şimdi hemen hızlıca konumuza geri dönelim. String bildiğiniz gibi bir referans türüdür. Bu durumda referans türlerinin davranışları gereği aşağıdaki eşitliğin mümkün olmaması gerekir :

static void Main(string[] args)
{
  string a = "cihan";
  string b = "cihan";

  Console.WriteLine(object.Equals(a,b)); // TRUE
  Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a,b)); // TRUE

  Console.ReadKey();
}

Burada gelen sonuçlar bir önceki örneğimize uymamaktadır. Eğer string referans türü olsaydı iki eşitliğinde false olması beklenirdi. Eğer değer türü olsaydı ilki true ikincisi false olmalıydı. Olayı biraz daha açıklığa kavuşturmak için şunu yazalım:

 static void Main(string[] args)
 {
   string a = Console.ReadLine(); // "cihan" yazıyorum
   string b = Console.ReadLine(); // "cihan" yazıyorum

   Console.WriteLine(object.Equals(a,b)); // TRUE
   Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a,b)); // FALSE

   Console.ReadKey();
 }

Bu örnekte girdiyi kullanıcıdan almaktayım (dosyadan da okuyabilirdim veya internet üzerinden de alabilirdim sonuç değişmezdi). Birebir aynı değeri girdiğim halde ReferenceEquals artık false değeri almaktadır. Peki ne değişti? Kodu şu şekilde değiştirmiş olalım:

static void Main(string[] args)
{
  string a = string.Intern(Console.ReadLine()); // "cihan" yazıyorum
  string b = string.Intern(Console.ReadLine()); // "cihan" yazıyorum

  Console.WriteLine(object.Equals(a,b)); // TRUE
  Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a,b)); // TRUE

  Console.ReadKey();
}

Burada ise ilk durumun aynı sonucu almış oldum. Aslında ilk durumda olanda buradaki örneğin aynısı. Sanki ilk kodumuz şöyle yazılmış gibi çalışmaktadır :

static void Main(string[] args)
{
  string a = string.Intern("Cihan"); 
  string b = string.Intern("Cihan"); 

  Console.WriteLine(object.Equals(a,b)); // TRUE
  Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a,b)); // TRUE

  Console.ReadKey();
}

Interning işlemi bir metin için bellekte bir yer zaten ayrıldıysa o metin için hep o bellek bölgesinin kullanılmasını sağlayarak bellekten kazanma ve karşılaştırma işleminde metnin içeriğine harf harf bakmak yerine sadece adresine bakarak işlem zamanı kazanmayı sağlar. Güncel .net Framework sürümlerinde kod içerindeki metin kalıplarına (string literals) otomatik olarak bu işlem uygulanır.

Konunun en başına dönecek olursak, eski frameworklerde bu özellik olmadığı için örneğin ekrandaki tüm metin kutularını boşaltmak adına şöyle bir atama yaptığınızda :

foreach (var textBox in TextBoxes)
{
  textBox.Text = "";
}

Her döngüde yeni bir string üretilmekteydi. Bunun önüne geçmek için boş metin gibi özel metinler ayrıca tanımlanmıştır. Güncel sürümlerde string.Empty ve "" tamamen aynıdır.

Peki string.Intern ü ne gibi durumlarda kullanmak gerekir. Eğer kodda geçmeyen bir metin ifadeyi tekrar tekrar kullanmanız gerekiyorsa, örneğin dil dosyasından yaptığınız okumalar varsa veya metin dosyalarında karşılaştırma, arama gibi işlemler yapıyorsanız işinize yarayacaktır.

Eğer bir string boş mu diye bakmak istiyorsanız metnin null olmadığından eminseniz en hızlı yol .Length == 0 şeklinde kontrol etmektir. Emin değilseniz string.IsNullOrEmpty metodunu kullanabilirsiniz.

Görüşmek üzere...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir